EBOB EKOK (OBEB OKEK) Hesaplama

En büyük ortak bölenini ve en küçük ortak katını bulmak istediğiniz sayıların adedini aşağıdaki hesaplama aracında seçtikten sonra ilgili sayıları giriniz ve hesapla butonuna basınız.

Sayfanın devamında bu konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
EBOB EKOK (OBEB OKEK) Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
  1. Örn. 128
Sitene Ekle

İlgili Hesaplamalar

EBOB nedir?

İki veya daha fazla sayıyı aynı anda bölebilen en büyük sayıdır. Açılımı "En Büyük Ortak Bölen" şeklindedir. OBEB, yani "Ortak Bölenlerinin En Büyüğü" şeklinde de ifade edilmektedir.

Asal sayı nedir?

1'den ve kendisinden başka pozitif tam sayı böleni olmayan, 1'den büyük doğal sayılara asal sayı denir. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ve 19 sayıları asal sayılara örnek olarak verilebilir. 2'den başka çift asal sayı bulunmamaktadır.

EBOB nasıl bulunur?

İlgili sayıların tümünü aynı anda bölebilen asal çarpanlarına ayrılır. Bu asal çarpanların birbiri ile çarpılması sonucunda elde edilen sayı, ilgili sayıların en büyük ortak böleni olacaktır. Örneğin 18, 24 ve 30 sayılarını aynı anda bölebilen ortak asal çarpanlar 2 ve 3'tür. 2 ile 3'ün çarpılmasıyla 2 x 3 = 6 sayısı bulunur. Yani 6 sayısı 18, 24 ve 30 sayılarını bölebilen en büyük sayıdır.

EKOK nedir?

İki veya daha fazla sayının ortak olan en küçük katlarıdır. Diğer bir anlatımla iki veya daha çok sayının her birine bölünebilen en küçük sayıdır. Açılımı "En Küçük Ortak Kat" şeklindedir. OKEK, yani "En Küçük Ortak Kat" şeklinde de ifade edilmektedir.

EKOK nasıl bulunur?

İlgili sayılar aynı anda asal çarpanlarına ayrılır. Ortak asal çarpanların bir kere yer aldığı bu asal çarpanlar listesindeki tüm sayılar birbiri ile çarpılarak en küçük ortak kat yani EKOK elde edilir. Örneğin 18, 24 ve 30 sayıları aynı anda asal çarpanlarına ayrıldığında 2, 3, 2, 2, 3 ve 5 sayıları elde edilir. Bu sayıların birbiriyle çarpılmasıyla 2 x 3 x 2 x 2 x 3 x 5 = 360 sonucu elde edilir. Yani 360 sayısı 18,24 ve 30 sayılarının aynı anda bölebildiği en küçük ortak sayıdır.