EBOB EKOK (OBEB OKEK) Hesaplama

En büyük ortak bölenini (EBOB veya OBEB) ve en küçük ortak katını (EKOK veya OKEK) hesaplamak istediğiniz sayıların öncelikle adedini aşağıdaki EBOB EKOK hesaplama aracında seçtikten sonra ilgili sayıları da girerek hesapla butonuna basınız.

Hesaplama yaptıktan sonra sayfanın devamında EBOB EKOK (obeb okek) hakkında merak edilen soruların yanıtlarını ve kullanıcılarımızın yorumlarını bulabilirsiniz.
EBOB EKOK (OBEB OKEK) Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
  1. Örn. 128
Sitene Ekle

EBOB nedir?

İki veya daha fazla sayıyı aynı anda bölebilen en büyük sayıya bu sayıların ortak bölenlerinin en büyüğü (OBEB) ya da en büyük ortak böleni (EBOB) denir.

OBEB nedir?

EBOB ile aynı anlama gelmektedir. OBEB, ortak bölenlerin en büyüğünün kısaltması olarak kullanılmaktadır.

Asal sayı nedir?

1'den ve kendisinden başka pozitif tam sayı böleni olmayan, 1'den büyük doğal sayılara asal sayı denir. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ve 19 sayıları asal sayılara örnek olarak verilebilir. 2'den başka çift asal sayı bulunmamaktadır.

EBOB nasıl hesaplanır?

EBOB bulunurken ilgili sayıların tümünü aynı anda bölebilen asal çarpanlarına ayrılır. Bu asal çarpanların birbiri ile çarpılması sonucunda elde edilen sayı ilgili sayıların en büyük ortak böleni olacaktır. Örneğin 18, 24 ve 30 sayılarını aynı anda bölebilen ortak asal çarpanlar 2 ve 3'tür. 2 ile 3'ün çarpılmasıyla 2x3=6 sayısı bulunur. Yani 6 sayısı 18, 24 ve 30 sayılarını bölebilen en büyük sayıdır.

EKOK nedir?

İki veya daha fazla sayının ortak olan en küçük katlarına en küçük ortak kat (EKOK) adı verilir. Diğer bir anlatımla iki veya daha çok sayının her birine bölünebilen en küçük sayıdır.

OKEK nedir?

EKOK ile aynı anlama gelmektedir. OKEK, en küçük ortak katın kısaltması olarak kullanılmaktadır.

EKOK nasıl hesaplanır?

İlgili sayılar aynı anda asal çarpanlarına ayrılır. Ortak asal çarpanların bir kere yer aldığı bu asal çarpanlar listesindeki tüm sayılar birbiri ile çarpılarak en küçük ortak kat yani EKOK elede edilir. Örneğin 18, 24 ve 30 sayıları aynı anda asal çarpanlarına ayrıldığında 2, 3, 2, 2, 3 ve 5 sayıları elde edilir. Bu sayıların birbiriyle çarpılmasıyla 2x3x2x2x3x5=360 sonucu elde edilir. Yani 360 sayısı 18,24 ve 30 sayılarının aynı anda bölebildiği en küçük ortak sayıdır.

İlgili Hesaplamalar